ျမင့္ျမတ္ကို (ငါးမည္ရ ျပည္ေရႊဘို) www.myintmyatko.blogspot.com

Wednesday, May 15, 2013

Wifi Password View For Mobile

ဒီပို႔ေလးလံုးဝကိုမသိေသးသူမ်ားအတြက္ပါ
သိၿပီးသူမ်ားလဲ ျပန္ေလ့က်င့္ၿပီးသားရတေပါ့ေနာ႔
password နဲ႔ wifi ေပးသံုးတဲ့ coffee ဆိုင္ေတြ
wifi zone ေတြမွာ အသံုးတည့္ပါတယ္ သူတို႔က
password ကို သူတု႔ိကိုယ္တိုင္ ကိုယ့္ဖုန္းထဲကို
ရိုက္ထည့္ေပးေတာ့ ကိုယ္ကpassword ကိုဘယ္
သိမလဲ သူတုိ႔မေျပာလဲေနေပါ့ ကိုယ့္ဟာကိုျပန္ၾကည့္
မွာေပါ့ password ကိုေနာ္  password ၾကည့္ဖို႔
ဖုန္းမွာ root ရွိဖို႔ေတာ့လိုတယ္ေနာ္ root ရိွၿပီးသား
ဆိုရင္ေတာ့ rootexplorer ထဲဝင္လိုက္ပါ ေအာက္
ကအဆင့္အတိုင္းသြားလိုက္ပါ
rootexplorer->data->misc->wifi->
wpa-supplicant.conf
ကိုဖြင့္ၾကည့္လိုက္ရေတာ့ wifi nam နဲ႔ password ေတြကုိ
ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္ဗ်ာ အဲဒီထဲကမွ မိမိသိလိုတဲ့ wifi name
နဲ႔ password ကိုရွာလိုက္ပါ ကိုယ့္သူငယ္ခ်င္းေတြထဲမွာလဲ
wifi ကုိ password နဲ႔ ယူသံုးလို႔ ကိုယ့္ကို password မေျပာ
ဘူးဆိုရင္ သူ႔ဖုန္းကိုယူၿပီးေတာ့ အထက္ကနည္းအတိုင္းၾကည့္
လု႔ိရပါတယ္ဗ်ာ
rootexplorer မရွိရင္ ဒီမွာေဒါင္းပါ


ဒီမွာေဒါင္းပါ


အားလံုးအဆင္ေျပၾကပါေစဗ်ာ

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...